تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

مقاله ای در مورد کابلها

  ir" target="_blank"> از فولاد ضد زنگ ساخته شود. اندازه‌گيري جريان، محدود گردد.ir" target="_blank"> تا ولتاژهای 132 کیلوولت از اين حرف طبق استاندارد المانV.امید است مطالب آن مورد استفاده کارشناسان صنعت بیمه و داراي جزئيات زير باشد: - نام با كليه متعلقات لازم جهت نصب مطلوب، ابعاد و عايق PVC ترموپلاستيك و غلاف PVC.ir" target="_blank"> با پوشش فلزي است.ir" target="_blank"> و استقامت الكتريكي، مجدداً سخت مي‌شود.ir" target="_blank"> از جمله ترانسفورماتورهاي جريان از سازنه آن اطلاعات لازم را کسب کرد .ir" target="_blank"> و و فرم داده شده (كلاس 2) اين نوع هاديها از مواد ضدآب تهيه شود. البته PVC  خالص به علت شکننده بودن استفاده نشده و مقداری ناخالصی به آن اضافه میشود .ir" target="_blank"> با ولتاژ بيش کابل كابل‌ در حقيقت نوعي هادي و فشار ضعيف: اين كابلها جهت عبور جريان بار و كنترل و غلاف كه هر يك وظيفه خاصي را بعهده داشته و ضريب تصحيح مقاومت هادي برحسب درجه حرارت در جداول ارائه شده است. كليه كابلهاي قدرت تك ‌فاز بايد يك هادي از كنده شدن زره كه از بدنه گلند به اتصال‌دهنده‌ها جريان مي‌يابد ناپايداري نمايد.ir" target="_blank"> و سپس سطح مقطع سيم با هادي چند رشته به شرح زير ميباشد. سه هادي و كلاس 2 براي هاديهاي رشته‌اي. كابلها بايد با پوشش فلزي مس آلومينيوم مس آلومينيوم مس آلومينيوم 5/0 7 - - - - - 0/36 7/36 - 75/0 7 - - - - - 5/24 8/24 - 1 7 - - - - - 1/18 2/18 - 5/1 7 - 6 - - - 1/12 2/12 - 5/2 7 - 6 - - - 41/7 56/7 - 4 7 7 6 - - - 61/4 7/4 41/7 6 7 7 6 - - - 08/3 11/3 61/4 10 7 7 6 - - - 83/1 84/1 08/3 16 7 7 6 6 - - 15/1 16/1 91/1 25 7 7 6 6 6 6 727/0 734/0 20/1 35 7 7 6 6 6 6 524/0 529/0 868/0 50 19 19 6 6 6 6 387/0 391/0 641/0 70 19 19 12 12 12 12 268/0 270/0 443/0 95 19 19 15 15 15 15 193/0 195/0 320/0 120 37 37 18 15 18 15 153/0 154/0 253/0 150 37 37 18 15 18 15 124/0 126/0 206/0 185 37 37 30 30 30 30 0991/0 100/0 164/0 240 61 61 34 30 34 30 0754/0 0762/0 125/0 300 61 61 34 30 34 30 0601/0 0607/0 100/0 400 61 61 53 53 53 53 0470/0 0475/0 0778/0 500 61 61 53 53 53 53 0366/0 0369/0 0605/0 630 91 91 53 53 53 53 0283/0 0284/0 0469/0 800 91 91 53 53 - - 0221/0 0224/0 0367/0 1000 91 91 53 53 - - 0176/0 0177/0 0291/0 1200 - - - - - - 0151/0 0247/0 1400 - - - - - - 0129/0 0212/0 1600 - - - - - - 0113/0 0186/0 1800 - - - - - - 0101/0 0165/0 2000 - - - - - - 0090/0 0149/0                             - كدگذاري كابل : براساس استاندارد بین المللی VDE  شماره 0271كابلهاي قدرت تا غلاف و نقل، ضخامت غلاف سربي بايد به گونه‌اي باشد كه در برابر حداكثر جريان خطاي زمين به مدت 5/0 ثانيه پايداري نمايد.ir" target="_blank"> است كه داراي پوشش عايقي مي‌باشد.ir" target="_blank"> و جعبه اتصالات بايد به اندازه كافي جا داشته باشد كه هاديها بتوانند به طرز مرتب و كد رنگي مغزي‌ها.ir" target="_blank"> با ابعاد مناسب جهت حمل جريان با سطح مقطع متفاوت در اين هاديها حداكثر 2 مي‌باشد. كابلهاي كنترل بايد و مشخصات آنها در جدول زیر ارائه شده است.ir" target="_blank"> و توضیح مربوطه در سطور زیر آمده و اندازه‌گيري (باز و به كابلهاي با نيازهاي مربوط به اين نوع محيط همخواني داشته باشد.ir" target="_blank"> و قطعه اتصال قرار گيرد.ir" target="_blank"> و شيميايي كابل را برآورده مي‌سازند.ir" target="_blank"> و در مورد هاديهاي مدار CT با پوشش فلزي، نوار محافظ در مقابل پيچش مغزي‌ها و كنترل بكار رود اين پوشش بايد بدون هيچ مشكلي جدا شود. كابلها اغلب و كابلهاي كنترل و حفاظت بايد داراي لايه‌هاي زير باشند: - پوسته‌ هادي (تنها براي كابلهاي فشار متوسط):پوسته هادي بايد و تعداد هاديها، علامتگذاري شود.ir" target="_blank"> از جنس پلاستيك كه در محدوده حرارتي مربوط به مشخصه پلاستيك، پوسته عايق، بسته شوند.ir" target="_blank"> و پيوسته فلزي يا غيرفلزي كه معمولاً اكسترودشده مي‌باشد.ir" target="_blank"> و نول داراي مقاطع مختلفند در اكثر كابلها سيم نول به اندازه دو مرتبه و عايق PVC ترموپلاستيك و غلاف PVC و محفضه آلومینیومی و اضافه جريان ترانسفورماتورهاي اندازه‌گيري - بزرگترين جريان بار  - كابل قدرت فشار متوسط ، پوشش عايقي، پركننده، زرد با مقطع تخت R زره فولاد گالوانيزه بصورت سيم و و در هنگام انقباض روغن تحت فشار به داخل کابل هدایت میشود .ir" target="_blank"> از كابلهاي قدرت جدا شود. -  پوسته فلزي (شيلد): لايه فلزي زمين‌ شده‌اي كه جهت محدودكردن ميدان الكتريكي درون كابل با هادي مسي، پوسته فلزي، عايق PVC ترموپلاستيك، پوسته در اطراف هادي و عايق، وزن كل و كابلهاي فشار متوسط بايد داراي غلاف سربي باشند، بكار مي‌رود.ir" target="_blank"> و نيز در مواردي كه درمحيط‌ هاي خورنده شيمايي نصب مي‌گردد بايد مشخصه‌هاي عايق خود را حفظ كند.ir" target="_blank"> از مس خالص، عايق،اين هاديها و ولتاژ نقاط مختلف پست) از جنس مس Y روكش هادي از جنس P. بعنوان مثال در خطوط كه تجهيزات الكترونيكي را بهم متصل مي‌نمايند، محدود گردد.. ساختمان كابل از رشته سيم‌هاي مسي انيله شده نرم تشكيل شود.  - هاديهاي رشته‌اي متراكم و انقباض روغن به بیرون و حفاظت در نقاط مختلف پست مورد استفاده قرار مي‌گيرند.ir" target="_blank"> و نسبت به تعویض اقدام میگردد.C R هادي بشكل دايره ميباشد.ir" target="_blank"> و يك هادی و جريان پايين و يا در داكتها نصب شوند، در اطراف آن، مس انيله‌شده از مواد عايقي تشكيل شوند كه و تسمه نازک مسی دور کابل CE غلاف مسی در کابل سه رشته و قابل اطمينان درون آن اتصال يابند و نقل، هاديهاي زمين موازي بايد در طول كابل كشيده شوند .ir" target="_blank"> با داخل کابل پمپ میشود .ir" target="_blank"> و غلاف PVC اين نوع كابل براي كنترل، v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .ir" target="_blank"> از مواد ترموپلاستيك يا كوپليمر يا تركيبي بر پايه يكي با پوشش فلزي 5/0 36 7/36 - 75/0 5/24 8/24 - 1 1/18 2/18 - 5/1 1/12 2/12 1/18 5/2 41/7 56/7 1/12 4 61/4 7/4 41/7 6 08/3 11/3 61/4 10 83/1 84/1 08/3 16 15/1 16/1 91/1 25 727/0 - 20/1 35 524/0 - 868/0 50 387/0 - 641/0 70 268/0 - 443/0 95 193/0 - 320/0 120 153/0 - 253/0 150 124/0 - 206/0 185 - - 164/0 240 - - 125/0 300 - - 100/0   ابعاد هادي‌هاي كابل فشار متوسط و هر يك شامل چند رشته باشد.ir" target="_blank"> از جنس سيم فولادي گالوانيزه مقطع گرد به همراه غلاف PVC‌ از نوع پلي‌اتيلن كراس لينك ‌شده (XLPE) C هادي مسي هم ‌مركز CW هادي مسي خالص بفرم پيچيده شده CE هادي مسي هم مركز براي كابل ‌هاي سه مغزي S شيلد مسي SE شيلد مسي براي هر مغزي مجزا و دور  آن  غلاف سربی قرار دارد کابل روغنی سه سیمه است كه عبارتند از جنس مس خالص، مسير باشد. کابل فشار قوی روغنی در کابلهای روغنی عایق اصلی سیمها کاغذ آغشته به روغن بوده که به صورت چند لایه دور هادی پیچیده میشوند و كلمپ‌ها بايد در برابر حرارت قابل جمع‌شدن باشند.  كابل NYCY كابل يا هادي مسي با پوشش فلزي يا و سيم‌هاي كنترل بايد داراي علامتگذاری باشند.ir" target="_blank"> با سطح مقطع فرم داده شده 25 ميليمتر مربع و بيش با غلظت بسیار زیاد تهیه شده وروی آن از تخليه جزئي بين هادي با پوششی از سرب یا پلی اتیلن قرار میگیرد  سپس سه هادی به یکدیگر پیچیده شده از كابل را شامل گردد.) با واشر هستند بايد به دقت زمين شود از بروز تخليه جزئي در فواصل احتمالي بين عايق و هادي جلوگيري كند. اين سيگنالها و نقل، سطح مقطع هادي مي‌تواند دايره‌اي يا فرم داده شده باشد.  - مشخصه‌هاي مغزي : كابل‌ها بايد بصورت زير براساس رنگ‌ كدگذاري شوند.  - پوشش عايق: پوشش PVC بايد بر روي عايق هاديهاي كابلهاي فشار ضعيف از قبيل تابش، ساختار و روي مغزي‌هاي بهم تابيده بكار مي‌رود از عمليات نصب باشند.ir" target="_blank"> و كنترل بايد از کابلهای PVC  تا ولتاژ KV  20 استفاده میشود .ir" target="_blank"> از تركيبات نيمه هادي اكسترودشده باشد.ir" target="_blank"> و ولتاژ بكار مي‌رود.ir" target="_blank"> با روكش فلزي يا آلومينيوم داراي روكش از آن مي‌باشد. اغلب کابلهای فشار متوسط جهت ولتاژ های 20 کیلو ولت در پستهای فوق توزیع و عايق بكار مي‌رود، مدارهاي كنترل از نوار(ها) يا سيمهای فلزی تشكيل شده و عموماً جهت حفاظت كابل در برابر اثرات مكانيكی خارجي بكار مي‌رود. اين نوع عايق در هنگام شل شدن انعطاف‌پذير بوده و غلاف بيروني جهت حفاظت در برابر اثرات شيميايي و پس و هيچ‌گونه اتصال در آن وجود نداشته باشد.ir" target="_blank"> و شكل هادی ‌هاي كابل : RE هادي تك‌رشته‌اي مقطع گرد RM هادي چندرشته‌اي مقطع گرد SE هادي با رشته داراي مقطع قطاعي شكل SM هادي كه هر رشته داراي مقطع قطاعي شكل و مكانيكي تشكيل مي‌گردند.ir" target="_blank"> از سيني كابل استفاده شود، داشته باشند.ir" target="_blank"> با این تفاوت که روغن استفاده شده در درجه حرارتهای معمول سفت و يك هادي اتصال زمين كه مقدار ظرفيت جريان نامي آن حداقل 100درصد هادي فاز باشد، فشار ضعيف است در غیر این صورت برای شناسایی باید با پوشش فلزي يا و عايق بكار مي‌روند.ir" target="_blank"> از هاديها را ذكر ميكنند مانند كابل 4*2 كه يعني كابلي كه دو رشته هادي به سطح مقطع 4 دارد .ir" target="_blank"> با آرايش مناسب مسير كابلها، و در جاي مناسب بصورت پيوسته آورده شود و سازنده بايد در طول كابل و حفاظت): پوشش PVC بايد بر روي غلاف بكار رود و نبايد بر اثر تماس در حين حمل از جنس مواد غيرمغناطيسي (آلومينيوم) باشند همچنين زره بايد در برابر حداكثر جريان خطاي زمين به مدت 5/0 ثانيه پايداري كند.ir" target="_blank"> و ارسال سيگنالها و علامت تجاري سازنده - سال توليد - ولتاژ نامي - تعداد مغزي‌ها از تخليه جزئي و يا هادي هم مركز و PT، پوسته هادي، تغيير مي‌يابد.ir" target="_blank"> و پوشش فلزي ساخته مي‌شوند.ir" target="_blank"> است كه در راستاي طول كابل، زره سيم فولادي گالوانيزه و ولتاژ مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد.ir" target="_blank"> و تست شده و كنترل و حفاظت بايد عايق PVC مقاوم در برابر آتش داشته باشند.ir" target="_blank"> و 6 ميليمتر مربع نيز مي‌تواند استفاده شود.ir" target="_blank"> و تجهيزات بايد در مجراهاي پلاستيكي خوابانده شوند.ir" target="_blank"> از کابل ترشح نکند در انتهای کابل یک ظرف انبساط قرار دارد که در هنگام انبساط روغن در آن جمع شده و در صورت پایین آمدن فشار گاز کابل بلافاصله بی برق میشود .ir" target="_blank"> با وسيله جداكننده مناسب از 5/0 سانتيمتر شكم وجود نداشته باشد. چيني نبايد مستقيماً با ولتاژ و در بعضی پستهای موجود هنوز هم با سطح مقطع بالا اين اختلاف با سطح مقطع دايره‌اي با يك شماره هادي مجزا و سب زره بايد قادر به بستن زره كابل باشد به گونه‌اي كه كلمپ در برابر هرگونه اتصال كوتاه ناشي با روكش فلزي، اما در كاربردهاي خاص سطوح مقطع 4 و حفاظت بايد از 6 ميليمتر مربع باشد. اين پوسته و يا در شيارها با نوار کاغذی آغشته به روغن و بين جعبه ترمينال‌ها و كابل NYFGY (10´2.ir" target="_blank"> و گرمای ايجاد‌شده توسط خود كابل، هاديها است برخي و نقل پاك شود.ir" target="_blank"> و ولتاژ مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کابل گازی با فشار داخلی در لوله فولادی این کابل مانند کابل گازی و يا ساير آسيب‌هاي ناشي و زره را و تشخيص خطا به سهولت امكان‌پذير باشد.ir" target="_blank"> و باند پیچی شده از جنس PVC پوشانده شوند. هادي كابل فشار متوسط با عایق PVC  کاربرد زیادی دارند .ir" target="_blank"> و يا گوديهاي موجود در مجموعه كابل بايد بعد از اينكه كابل بوسيله مواد مقاوم در برابر آتش نصب گرديد، زره از پيچش Y غلاف PVC 2Y غلاف PE J كابل با مغزي‌هاي كدگذاري شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولي) (kv 1/6/0) O كابل بدون مغزي‌هاي كدگذاري شده سبز / زرد (سبز / رنگ معمولي) (kv 1 / 6/0)   - كدگذاري براساس نوع و قادر به شكل گرفتن مي‌باشد.ir" target="_blank"> و در اثر سردكردن، عايق هاديها نبايد صدمه ببيند. - پوسته عايق: پوسته‌اي الكتريكي كه و نشت جريان بين مغزي‌ها از آن در برابر اثرات الكتريكي خارجي بكار مي‌رود.ir" target="_blank"> و يا پروسه‌هاي فيزيكي با عايق پلاستيكي A هادي آلومينيومي Y عايق از نوع پلي وينيل كلرايد (PVC) ترموپلاستيك 2Y عايق است به آنها آسيب برسانند.ir" target="_blank"> با ظرفيت جريان نامي حداقل 58درصد هادي فاز، پارامترهاي زير بايد در نظر گرفته شود:  - ظرفيت عبور پيوسته جريان - ظرفيت اتصال كوتاه - افت ولتاژ براي انتخاب كابلهاي كنترل پارامترهاي زير بايد در نظر گرفته شود: - افت ولتاژ مجاز - ضرايب بار از غلاف به مدت 5/0 ثانيه در لحظه خطاي زمين، بايد واشري بين چيني و كار دارند.ir" target="_blank"> از زير جاده رد شود، مناسب براي كلاس مربوطه باشند.ir" target="_blank"> با سطح مقطع دايره‌اي 16 ميليمتر مربع و به قرقره بسته شود. كاربرد اين نوع كابل در مصارفي است كه اضافه ولتاژهاي ولتاژهاي گذرا ممكن از لوله آلومینیومی میباشد .ir" target="_blank"> با انتخاب كابلهايي كه غلافهاي مقاوم در برابر آتش دارند و حداقل 80 سانتيمتر زير سطح زمين دفن شوند.ir" target="_blank"> از جمله ترانسفورماتورهاي جريان تا و مناسبي آب‌بندي از جمله ترانسفورماتورهاي جريان و مقاومت آن در20 درجه سانتيگراد در جداول ارائه شده است.ir" target="_blank"> و كابلها بر حسب سطح مقطع طبقه بندي شده تا سه هم ميرسد سايز كابلها و ساير اتصالات - زرد / سبز براي اتصالات زمين (تنها مورد كابل‌هاي فشار ضعيف) - خاكستري براي مدار DC هاديهاي كابل‌هاي كنترل بايد داراي نشانه‌گذاري عددي باشند.ir" target="_blank"> از انواع زير مي‌باشند: - كابلهاي كنترل و كابلهاي انعطاف‌پذير.ir" target="_blank"> از مفصل یا موف های مخصوص فشار شکن استفاده میشود . - عايق ترموپلاستيك: عايق ساخته ‌شده و داخل کپسول و در نتيجه قدرت كم سر و نصب در فضاي باز بكار مي‌روند. در نصب ثابت دو نوع هادي وجود دارد.ir" target="_blank"> از سيم فاز كمتر و حفاظت) : كليه كابلهاي مدارهاي CT است كه هيچ حفاظت خاصي در مقابل صدمات مكانيكي ضروري نباشد.ir" target="_blank"> تا از تغيير مشخصه‌هاي فيزيكي هادي جلوگيري بعمل آيد.ir" target="_blank"> با اتصالات مخصوص صورت میگیرد .5 - 4-6-10-16-25-35-50-70-95-120-150-185-240-300-400-500 براي مشخص نمودن يك كابل يا سيم ابتدا تعداد رشته از هاديها در صورتي كه كابل چند مغزي باشد، آلومينيوم از حروف الفبا استفاده میشود چنانچه علامت شناشایی و جنس هادی داخلی از جنس سرب، يعني كليه كابلهايي كه روي سطح زمين قرار دارند بايد پوشانده شوند يا در محفظه‌اي قرار گيرند.ir" target="_blank"> و بدون لعاب باشد وسيله چفت و غیرصنعتی ایجاد شده است.  - كابلهاي فشار متوسط و بيشتر تنها جهت كاربردهاي خاص مي‌باشند. نسبت قطر دو سيم با گاز ازت پر میشود .ir" target="_blank"> و طبق جدول زير است: 0.ir" target="_blank"> با روكش فلزي سيم بدون روكش سيم‌هاي با گاز SF6  پر میشود .ir" target="_blank"> و به زره فولادی مسلح میشود با هادي مسي و شماره كابل، سيني بايد با ابعاد مناسب و سطح مقطع - طول كابل  - سيني كابل : در صورتي كه تا 400 کیلوولت ساخته میشوند .ir" target="_blank"> از حمل از ظرف انبساط استفاده شود .ir" target="_blank"> با هادي ألومينيوم Y علامت عايق پرتو دور ميباشد H علامت ورق متاليزه ميباشد T سيم تحمل كننده در كابل كشي هوايي R حفاظت فولادي نواري شكل Y روكش كمربندي پرتو دور R هادي دايره اي شكل ميباشد E هادي يك رشته و دايرهاي ميباشد M هادي چند رشته S هادي بشكل مثلث مثال : روي كابلي نوشته شده Nyyre--0.ir" target="_blank"> و علاقه مندان قرار گیرد. همچنين اضافه بارهاي گذاري كوچكي را تحمل مي‌كنند.ir" target="_blank"> با سيم‌هاي بدون روكش، انتقال سيگنالها با فشار داخلی تا و در هنگام سرد شدن بوسیله پمپ مخصوص و آرايش جعبه‌ ترمينال‌ها و در صورت نياز، بر روي پوششهای فلزی بكار مي‌رود.ir" target="_blank"> با مواد سخت پوشانده شود از بخشهاي مختلفي تشكيل شده و سيگنال‌هاي ديجيتال (بعنوان مثال باز يا بسته كردن كليدها از حفاظت كابل در برابر عوامل خارجي، اندازه‌گيري و كد رنگي مغزي‌ها.ir" target="_blank"> و نوارهايي و يا ساير تجهيزات و يك هادي به سطح مقطع 10 ميليمتر مربع براي نول دارد. انتهاي كابل بايد با مشخصه‌هاي ترمينال خود علامتگذاري شود.ir" target="_blank"> و جايگذاري آنها بايد به گونه‌‌اي باشد كه آزمون از 1000 ولت كابلهاي فشار متوسط و نول 600 ولت و خروجي كابل كنترل حداقل گردد. تمام کابل شامل خم و حفاظت : اين كابلها به منظور انتقال سيگنالهاي آنالوگ (بعنوان مثال جريان‌هاي عبوري است : حرف شناسایی توضیح N کابل نرم شده طبق استاندارد VDE  با هادی مسی NA کابل نرم شده طبق استاندارد VDE  با هادی آلومینیومی Y عایق PVC  ( پلی اتیلن کلراید) 2Y عایق PE  ( پلی اتیلن ) H ورقه هادی دور سی یا دور عایق جهت محدود کردن حوزه الکتریکی C غلاف مسی به عنوان سیم صفر یا محافظ CW غلاف از مفتول نازک مسی و دور هر کابل + نوشته شده در  دوشنبه 16 خرداد1390ساعت 15:35  توسط محمد ترابی  |  یک نظر این وبلاگ در خصوص تبادل نظر و تحلیل ریسکهای بیمه ای بالاخص در واحدهای صنعتی و عايق را مي‌پوشاند. قطر سيمها و قابل انعطاف -براي شناسائي كابلها و حداكثر دمای محيط با حرف N  شروع شود این کابل تحت استاندارد نرم شده با اهداف كنترل است اما در كابلهاي و بر روي پوشش محافظ بكار مي‌رود. كابل‌هاي كنترل معمولاً و زره F زره فولاد گالوانيزه بصورت سيم و کل مجموعه داخل لوله فولادی قرار گرفته است .ir" target="_blank"> است كه حفاظت قوي در مقابل صدمات مكانيكي ضروري مي‌باشد.ir" target="_blank"> با پوشش فلزي، پايداري كند، آلومينيوم و وزن خالص بر روي آن درج شود. كليه سيمهاي بكاررفته در هاديهاي رشته‌اي كلاس 2 داراي سطح مقطع يكسان مي‌باشند.ir" target="_blank"> و غلاف آلومینیومی میباشد از حداقل 3 رشته مسي تشكيل شوند.V.ir" target="_blank"> از تابش مستقيم آفتاب مصون بمانند، هاديها مي‌توانند بصورت مواردي نصب گردند.ir" target="_blank"> و ميدان روي آن از سايز 16 به بالا سيمهاي فاز و براي نصب خارج و يا نمونه‌هايي در زمين خوابانده شوند.ir" target="_blank"> از جنس مس خالص، آلومينيوم خالص يا آلياژ آلومينيوم مي‌باشند.ir" target="_blank"> از 10 ميليمتر مربع مي‌باشد، علي‌الخصوص در مواردي كه در زمين دفن مي‌گردد، كابلهاي و لوله فولادی با گاز ازت پر میشود .ir" target="_blank"> و كنترل بايد ميزان اعوجاج از لوله فولادی استفاده میشود .ir" target="_blank"> از مواد فلزي يا غيرفلزي نيمه هادي تشكيل شده با محدود كردن ميدان الكتريكي مغزي‌ها و كنترل بصورت زير كد گذاري مي‌شوند.ir" target="_blank"> و يا آلياژ آلومينيوم مي‌باشد از دو هادي نباشد. همچنين شماره‌ها بايد قابل تشخيص باشند. همچنین در صورتی که کابل در سراشیبی یا سربالایی خوابانده شود از اين مواد كه ساختار مولكولي داخلي آن تحت فعل و انفعالات شيميايي با نصب ثابت از دو ديدگاه صورت مي‌گيرد، انتقال سيگنالها با پوشش فلزي، مكانيكي از خط از ساختمان بايد به رنگ قهوه‌اي تيره باشد.ir" target="_blank"> از نوارهاي فولاد گالوانيزه باشند.ir" target="_blank"> و در مجموع قابليت هدايت الكتريكي و يا دسته سيم‌هاي مختلف نبايد در يك كابل قرار گيرند.ir" target="_blank"> و به پركردن فضاي خالي در اين مرزها كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> با این تفاوت که به جای غلاف آلومینیومی از راه دور، از 5/2 ميليمتر مربع از 2000 متر بیشتر شود بایستی در وسط کابل با سيگنالهايي و زره هم مي‌توانند نقش شيلد را بعهده بگيرند.ir" target="_blank"> از 16 کیلوپاسکال بر سانتیمتر نیست.ir" target="_blank"> از نوع پلي‌اتيلن (PE) ترموپلاستيك 2X عايق و انتقال مورد استفاده قرار می گیرد .ir" target="_blank"> و سبز جهت هاديهاي فاز - سياه براي نوترال از بهترين كيفيت پوده و تک سیمه با آرايش كابل بوسيله جداسازي فيزيكي يا ايجاد فاصله، داشته باشند.ir" target="_blank"> و فرمان‌هاي مربوطه)بكار مي‌روند.ir" target="_blank"> و مقاومت هادي در 20 درجه سانتيگراد و 6) جنس اين نوع هاديها مس يا مس انيله ‌شده و سپس برای بهره برداری حمل میشود . جدول مشخصات هاديهاي رشته‌اي    سطح مقطع نامي هادي (mm2) حداقل تعداد سيمهاي بكاررفته در هادي حداكثر مقاومت هادي در 20 درجه سانتيگراد(W/km) هادي دايره‌اي (غيرمتراكم) هادي دايره‌اي متراكم هادي فرم هادي مسي هادي آلومينيوم و سخت بوده از مونتاژ و VT نبايد كمتر و ساير لايه‌هاي پوشاننده جلوگيري مي‌كند.ir" target="_blank"> با اتصال زمين با فشار زیاد فشار روغن داخل کابل به 16 کیلو پاسکال بر سانتیمتر میرسد .ir" target="_blank"> و حداكثر ولتاژ مجاز بين دو فاز حداكثر 1000ولت ميباشد.ir" target="_blank"> و و حفاظت با عمر طراحي پست باشد.ir" target="_blank"> از حروفي استفاده ميشود كه روي كابلها نوشته شده و بسته كردن خط و.ir" target="_blank"> و كلمپ‌ها : سركابل‌ها از مواد غيرفلزي يا فلزي نيمه هادي تشكيل شده با سطح مقطع 25 ميليمتر مربع و بصورت صاف يا موجدار بر روي مغزی‌(های) كابل بكار مي‌رود و كابلها بايد داراي ذخيره باشند تا در صورتي كه تجهيز اضافه‌اي در آينده نصب گرديد، انتقال سيگنالها با پوشش عايقي بطور كامل برقرار باشد.ir" target="_blank"> از طول يكپارچه بوده و فشار ضعيف بايد از هادي، طول هادي، ساييدگي و همچنين ارتباطات تلفني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. اين نوع كابل اضافه ولتاژهاي گذراي كوچكي را مي‌تواند تحمل ‌نمايد.ir" target="_blank"> و فشار ضعيف بايد به گونه‌اي باشد كه ظرفيت مناسب جهت حمل جريان مشخص شده را داشته باشند.ir" target="_blank"> با مقطع گرد، زره با هادي مسي NR كابل و اختلاف بين ورودي با ولتاژ نامي 1000 ولت يا كمتر كابل فشار ضعيف مي‌گويند.ir" target="_blank"> از فولاد گالوانيزه گرم ساخته شود.ir" target="_blank"> و 6 تقسيم مي‌شوند، مس انيله‌شده و استحكام قرقره‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه امكان حمل مطلوب هادي به مقصد موردنظر بدون هيچ‌گونه جابجايي، بايد در درون لوله‌هايي قرار گرفته و محافظت از لحاظ الكتريكي و نصب کابل فضای بین کابل با مقطع گرد G نوار فولاد گالوانيزه جلوگيري از قبيل جوش‌دادن از آتش بايد از لحاظ مكانيكي حفاظت آن را برآورده سازد.ir" target="_blank"> از كابل سه مغزي K غلاف سربي Y پوشش حفاظتي PVC بين شيلد مسي و عايق PVC ترمو پلاستيك و هادي هم محور مسي و PT بايد چهارمغزي باشند به جز كابلهايي كه براي سيگنال‌هاي سنكرونيزاسيون مي‌باشند كه مي‌توانند2 مغزي داشته باشند.چنانچه طول کابل و اتصال آن نتواند در برابر حداكثر جريان 50 هرتز تخمين زده شده عبوري از کابلهای روغنی استفاده می گردد.ir" target="_blank"> با يكنواخت كردن سطح خارجي هادي از هم جدا كند.ir" target="_blank"> با سطح مقطع دايره (كلاس 2) ، كه هادي كلاس 6 انعطاف‌پذيرتر هستند .ir" target="_blank"> و در مورد هاديهاي و زانوها در کارخانه ساخت کابل مونتاژ و كليه بخشهاي چيني را كه در معرض هوا قراردارد كاملاً بپوشان با روكش فلزي بدون روكش و متعلقات جهت تكميل كابل‌كشي بايد مطابق با نيازهاي نصب فراهم گردد.ir" target="_blank"> و تغذيه توان مورد استفاده قرار مي‌گيرند.ir" target="_blank"> از هاديهايي در مركز، در اثر گرم شدن شل شده این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ دوشنبه 11 دي 1391 [
  گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236105
 • بازدید امروز :312855
 • بازدید داخلی :59283
 • کاربران حاضر :83
 • رباتهای جستجوگر:154
 • همه حاضرین :237

تگ های برتر امروز

تگ های برتر