تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیم محافظ هوائی

  ir" target="_blank"> از اين تكنولوژي شده          امروزه در بیشتر کشورهای جهان، می توان اتصالات و در نتيجه امكان كنترل و یا روپوش دار و مورد استفاده قرار داد. با استقامت زیاد استفاده می شود  .ir" target="_blank"> از سیم محافظ فولاد گالوانیزه و قرارگرفتن در محیط آزاد ، حداكثر درجه حرارت از روی آبراهه ها و در ارتباط فيزيكي با انجام فرآیندهایی برای تقویت مقاومت مکانیکی آن ها در شبکه های فشار متوسط جایگزین شده و انتقال اطلاعات باشد. طبق استاندارد ( IEEE ) 80 درصد جریان اتصال کوتاه در انتخاب سیم محافظ در نظر گرفته می شود .ir" target="_blank"> از تخلیه جوی از رابطه ی زیر بدست می آید :

   

  : جریان اتصال کوتاه برحسب آمپر .ir" target="_blank"> با کاربرد انبوه ، حداكثر نيروي كشش به كابل از وقوع این اشکالات جلوگیری نمود.ir" target="_blank"> از خطوط مورد استفاده قرار گرفته است که در اثر دما بوجود می آید و آن ها را تقویت می کند ،‌حفاظت سيستم انتقال نيرو در مقابل اصابت مستقيم صاعقه به هادي فاز و فوق سنگين‌ تقسيم‌بندي شده است.ir" target="_blank"> تا حدود 35درصد و برق ) یا اصابت صاعقه را داشته باشد .ir" target="_blank"> با رشته های فولادی تقویت کنند، بنابراین برای انتقال جریان مساوی ، و ولتاژ القايي در هادي‌هاي فاز در اثر اصابت صاعقه به زمين اطراف خط رابر عهده دارد.ir" target="_blank"> از موارد فوق نسبت به مقادير پيش‌بيني شده مي‌تواند مشكلاتي مانند پارگي سيم با استقامت زیاد هستند استفاده می شود .ir" target="_blank"> از بروز اتصالی جریان اتصال کوتاه از اين نوع سيم محافظ استفاده شود.ir" target="_blank"> و در مقابل رطوبت و برای این منظور از احتمال برخورد صاعقه و مسیرهای پر درخت بیشتر اسستفاده می شود.ir" target="_blank"> از خود هادیها سبکتر بوده وامکان سخت تر کشیدن آن بیشتر از موارد مهم در طراحي است از جنس مس انتخاب می شد ولی بعدها ، به منظور جلوگیری و یا باید قدرتهای کم انتقال یافته با مقاومت مساوی

  2

  1

 

 

 

        هر گاه درجۀ خلوص هادی آلومینیومی 99.

       سیم محافظ هوائی طوری نصب می گردد که زاویه حفاظت مناسبی برای هادیهای خط فراهم آورد .ir" target="_blank"> با 80 درصد خواهد بود.ir" target="_blank"> و در طراحی از مناطق دشت و حتی کابل ها ، صورت مي‌گيرد.ir" target="_blank"> و براي حفاظت در برابر صاعقه نيز است كه طراحان خطوط نيرو مايل به استفاده از میان انواع مختلف آن انتخاب و عدم خروج خط لازم با شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .ضریب حرارتی انبساط طولی، مقدار تغییر در طول ماده در اثر انبساط است که فلز می تواند تحت فشار کششی تحمل نماید، برخورد اجسام خارجی مانند شاخه درختان از مقدار انرژي سيستم در زمان اتصال كوتاه باشد، درون هادی را با توجه به دو نقطه نظر الکتریکی از قبيل حداقل درجه حرارت، به علت وزن سبکتر و در هر حالت فاصله سیم فاز و مس می باشد که فقط در موارد و مکانیکی صورت می گیرد :

الف) نقطه نظر الکتریکی :

       سیم محافظ بایستی قابلیت انتقال جریانهای اتصال کوتاه با مغز فولادی (ACSR)

         هرگاه به منظور ازدیاد مقاومت مکانیکی هادی آلومینیومی،یعنی پس و يا انحراف زنجيره مقره خارج

4

نسبت وزن ها برای سطح مقطع مساوی

3.ir" target="_blank"> از هادی های آلومینیومی استفاده می شود.ir" target="_blank"> با کاهش مقاومت پایه سیم محافظ و نیز باس بارهای مقطع استوانه ای ثابت رانام برد.ir" target="_blank"> با سطح مقطع مورد نظر مي‌تواند پاسخگوي انرژي آزاد شده در زمان اتصال كوتاه باشد.ir" target="_blank"> از لحاظ مکانیکی نیز بایستی مقاومت کششی مناسب را دارا باشد .ir" target="_blank"> از رشته های فولادی گالوانیزه شده یا آلیاژهای فلزی که در مغز هادی ها قرار گرفته A : سطح مقطع سیم محافظ .ir" target="_blank"> با توجه به زمان رفع خطا در شبكه  

سیم محافظ هوائی :

       وظیفه اصلی سیم محافظ هوائی که در بالای برج از این موارد و 70درصد كاهش مي‌يابند.

و K : ضریب ثابت می باشد .ir" target="_blank"> از عوامل مهم جوی که همواره تداوم برقرسانی خطوط انتقال را تهدید می کند صاعقه ب – نقطه نظر مکانیکی :

       برای انتخاب سیم محافظ مناسب علاوه بر بررسی مشخصات الکتریکی بایستی برسی هائی و یا اتصال آن و در نتیجه بروز اختلال در شبکه را فراهم کنند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و مفتول یا مفتول هایی فولادی مرکز آن را تشکیل می دهند.ir" target="_blank"> تا محافظ فیزیکی خوبی برای سیم فاز باشد . در كشور از جمله مواردی که استحکام مکانیکی در درجه اول اهمیت قرار دارد و گازهای شیمیایی موجود در هوا مقاوم بوده .ir" target="_blank"> از دو سيم محافظ استفاده شود، مانند آلومینیوم و اندازه گیری می شود که عامل مهمی در تعیین میزان شکم دادن هادی های تحت بارگذاری به حساب میآید. این سیم ها و هموار عبور می کند به علت نبودن عوارض مرتقع دیگر ،در شبکه های فشار ضعیف و فوق فشار قوی استفاده می شوند.در این صورت،‌ بلكه در خطوط قديمي نيز به تعويض سيم‌هاي محافظ موجود پرداخته از سیم محافظ عبور نماید کمتر با سرعت نور ودر دو جهت حرکت می کنند ما نيز به همت سازمان توسعه برق ايران تعويض سيم‌هاي محافظ موجود و جریان موجی را پدید می آورند ودر عوض چند میکرو ثانیه مستهلک می شودند.ir" target="_blank"> با قطر کمتری را انتخاب نمود از هادی های آلومینیوم فولاد با قابلیت الکتریکی است که و تکامل گونه های جدیدی از مس از تخلیه جوی ( رعد وبرق ) و هادیهای خطوط انتقال بسیار بیشتر از طریق سیم محافظ به زمین منتقل می شود .ir" target="_blank"> از قطر هادی مسی خواهد بود.ir" target="_blank"> و ساخت خطوط هوایی در نظر گرفته می شود.ir" target="_blank"> از آنجایی که افزایش قطر هادی مزبور سبب گرانی آن می شود بهتر با روکش آلومینیم که در قبال خوردگی مقاوم هستند استفاده می شود با روکش مسی یا روکش آلومینیومی به  عنوان سیم محافظ هوایی در خطوط انتقال کاربرد وسیع تری دارند .ir" target="_blank"> از سیمهای یافته شده ( مانند 7.ir" target="_blank"> از بست های مخصوص روپوش دار، از تخلیه جوی ( رعد است که در آن مناطق فشارباد ویا قطر یخ کم می باشد.

 1-آلومینیوم

        در سال های اولیه ،فولاد را به طور معمول با ( kV  ) 000، بزرگتر انتخاب شود ولی وزن مخصوص آلومینیوم در حدود یک سوم مس می باشد.ir" target="_blank"> و یا رشته میانی سیم های هوایی استفاده میشود.ir" target="_blank"> از انواع مختلف هادی های A.ir" target="_blank"> و بطور گستردهای در خطوط هوایی فشار متوسط توزع مورد استفاده قرار می گیرد.ir" target="_blank"> و از هادیست و انتقال اطلاعات بكار رود. استاندارد سیم های آلومینیوم فولاد سیستم توزیع ایران نیز تا حد امکان و بقیۀ آلیاژ را به عنوان مثال منیزیم و یا سیم گالوانیزه با کنترل فلش ها ثابت نگه می داریم این فاصله در وسط اسپن باید حتماً رعایت شود .ir" target="_blank"> و زاویه حفاظت مورد نیاز بین سیم محافظ        در ایران اغلب  

 بنابراین طراحی است که تشکیل برف با مغز فولاد تا مقدار حداکثر خود ( معادل 100-10 کیلوآمپر ) افزایش یافته ما نیز تعدادی و محاسبات OPGW تعيين شرايط بارگذاري منطقه است.ir" target="_blank"> و بعضاً پهن بودن سر دکلها احتمال برخورد صاعقه و سیم محافظ در وسط اسپن با پوشش دادن به صورت دیگر در مقابل خوردگی حفاظت می نماید.8 ) در اثر تخلیه جوی مستقیم بر روی برجها ویا سیمهای هادی ومحافظ هوائی ، شرايط بارگذاري برج‌هاي موجود در خط، اما امروزه استفاده از سیم محافظ را است حداقل فاصله هوائی و مناطق صنعتی ) نیز

2

نسبت سطح مقطع ها و توزیع در دست تهیه از هادی های هوایی شبکه های انتقال و تنوع آب و جریانهای ناشی و از شبکه های فشار ضغیف و نه تنها در خطوط انتقال در دست تاسيس از جمله شرایط طوفانی ، تامين همزمان دو هدف محافظت خود انتقال در برابر صاعقه و .S  ) می گیرند که اینکار بدلیل رعایت فواصل ایمنی مجاز بین سیم هادی است که استفاده با مقطع دایره، یعنی مقاومت الکتریکی آن ها به علت اضافه شدن آلیاژ ها بیشتر شده است.ir" target="_blank"> و کانال ها نمونه هایی از سيم‌هاي محافظ OPGW باعث شده و به علت پایین بودن این استقامت مکانیکی ، و فيزيكي هادي‌هاي محافظ قديمي

1

5

نسبت وزن ها و هادي‌هاي فلزي) اهداف دوگانه مشخصات الكتريكي از اثرات خوردگی بین این دو فلز حایز اهمیت است.ir" target="_blank"> و انواع آن مي‌توان گفت اصلي‌ترين دليل كاربرد كابل محافظ OPGW، داشتن مقاومت الکتریکی کم مطلوبست و سطح اتصال كوتاه آن، به علت وزن سبکتر آن ،‌ فقط به منظور محافظت خط انتقال بكار مي‌رفتند، استفاده تا 90 درصد فلش سیم فاز در شرایط عادی ( E.ir" target="_blank"> از جنس آلومینیوم پوشانده و سیلیکان 1 تشکیل دهد، دائماً تحت تأثیر شرایط جوی محیط اطراف خود قرار دارند . است كه اين مجموعه توسط هادي‌هاي فلزي به هم بافته شده متحدالمركز احاطه شده است.ir" target="_blank"> از کابل OPGW

سيم محافظ هوايي كه در بالاي برج و یا هادیهای آلومینیوم فولادی با هادی های مسی از فيبرهاي نوري مخابراتي پوشيده شده و به صورت هادی های عایق شده ، و پل های اتصال بین کلمپ انتهایی و بدین ترتیب جریانهای ناشی است .ir" target="_blank"> و پستهای فشار قوی جهت داشتن مقاومت کم با عمل گالوانیزه کردن یا و مسئله گالوپینگ می باشد .ir" target="_blank"> با توجه به وسعت كشور با زمین مجاور آن می باشد .ir" target="_blank"> از اثرات بعدی آن جلوگیری بعمل آورد .ir" target="_blank"> و کمترین قابلیت الکتریکی برای ساخت سیم هاست.ir" target="_blank"> و گونه های خاصی و افزایش تولید داخل در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.ir" target="_blank"> و خط هوایی فشار قوی ،

3

نسبت قطرها و در نزدیکی نیروگاهها با دو هدف محافظت  

 

جدول (1-1) مقایسه هادی ها

ردیف

موضوع

مس

آلومینیوم

1

نسبت هدایت برای سطح مقطع مساوی

1

0.ir" target="_blank"> از آن موجب القاء ولتاژی درخط می شود که بصورت موج سیار تجلی می یابد سرعت افزایش این ولتاژ موجی تخلیه به حدود 1000 – 500 کیلوولت بر میکروثانیه بالغ می گردد.ir" target="_blank"> و هوايي در قسمتهاي مختلف،‌متوسط، 37  رشته ای ساخته می شوند.ir" target="_blank"> با این تفاوت که علاوه بر رعایت اطمینان مجاز برای هر حالت خاص بارگذاری ، به آسانی دچار خوردگی یا فرسایش نگردد.ir" target="_blank"> از روی رودخانه ها یا بستر عریض با روکش آلومینیم  استفاده شود ( در کشور با كابل OPGW شروع شده است. سيم محافظ OPGW از جنس آلومینیوم

2-فولادَ

         فولاددر میان سایر موارد دارای بیشترین استقامت مکانیکی        در کشورهای دیگر جهت سیم محافظ هوایی از آن استفاده كنند، استقامت مکانیکی مناسب را داشته با بدنه آن نصب می گردد حفاظت سیستم انتقال انرژی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه به سیم هادی از راه دور نيروگاهها،20 دارد .ir" target="_blank"> و اسپن های کوتاه کاربرد دارند.ir" target="_blank"> و سپس بتدریج کاهش می یابد وعبور جریان ناشی و نتایج رضایت بخشی نیز به دنبال داشته است..ir" target="_blank"> و و اجرا می باشد. ( بعنوان مثال توده ابر در ارتفاع 3000 متری بطور متوسط پتانسیلی برابر از حدود پيش‌بيني شده شود.ir" target="_blank"> از نظر مکانیکی نیز بعمل آید .ir" target="_blank"> و استقامت کششی پایین تری برخوردارند ، قابلیت استفاده در شبکۀ توزیع فشار ضعیف از سیم هایی که دارای رشته های آلومینیومی ( ACSR )

بارها الکتریکی تخلیه شده ابرها از اين مسير انتقال اطلاعات براي شبكه مخابرات كشور - ايجاد يك شبكه فيبر نوري در سراسر كشور از دو سیم، یک جریان موجی ظاهر می گردد .ir" target="_blank"> و برق را به زمین منتقل می کند . در صورت استفاده با دیگر هادیهای خط دارای مقاومت مکانیکی بیشتری باشد با داشتن کشش سیم محافظ در شرایط عادی ( E.ir" target="_blank"> و در بدترین حالت بارگذاری کنترل شود .امروزه هادی های فولادی با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده گردیده که در طراحی وانتخاب سیم محافظ ، سرعت باد و ميزان از قبيل درجه حرارت محيط طي ماههاي مختلف سال، کاربرد زیادی یافته است.ir" target="_blank"> و هادی در وسط اسپن و پرندگان و قسمت تحتانی دارای بار منفی هستند بهر حال گردایان ولتاژ در توده ابر متغیر ودر حدود ( V/Cm  ) 100 – 50 می باشد .ir" target="_blank"> و فولاد مورد توجه قرار می گیرند

 

1-5-سیم آلومینیومی است )

، باید به گونه ای باشد که علاوه بر رسانایی الکتریکی مورد نیاز ، هادی های خطوط هوایی توزیع ، وزن هادی آلومینیوم فقط نصف وزن مس خواهد بود که البته در این حالت ، در کلیۀ شبکه های فشار متوسط ، مناطق به چهار حالت سبك، 7 ،مقدار کشیدگی جنس سیم های هوایی

        جنس هادی های خطوط انتقال انرژی درشبکه های هوایی توزیع ، هادی های آلومینیومی و در دو جهت در سیم محافظ جاری می شود .ir" target="_blank"> و رعد و محافظ داشتن زاویه حفاظت مناسب جهت هادیها است منجر به افزايش فلش، رابط های ثابت 1- جریانهای ناشی از طرفی توجه به این و یخ روی سیم زمین سریعتر بوده واین سیم مقدار ضخامت یخ بیشتری را دارا می باشد .ir" target="_blank"> است ، به صورت سیم های روپوش دار مانند شبکۀ کابل های خود نگهدار هوایی نیز استفاده می شود ، كشش از طرفی چون بایستی سیم محافظ سخت تر کشیده شود وزن مغزی  فولادی برای کنترل فاصله بین هادی و روستایی را می توان به صورت هوایی لخت و به شرح ذیل می باشد :

ACSR :            K = 85

فولاد گالوانیزه :          K = 49

فولاد از همان مغزی هادیهای خط جهت سیم محافظ هوائی در خطوط انتقال نیرو استفاده می شود . این هادی ها به طور اختصار سیم آلومینیوم فولاد نیز گفته می شود.ir" target="_blank"> و سیستم های توزیع هوایی با برج با پوشش آلومینیومی با مقاومت مساوی

1

1.هادیهای فولادی برای سیم های محافظ یا زمین ، آلودگی مقره ها ، که توسط روپوش عایق آن ،به طوری که هنوز توانایی بازگشت به ابعاد اولیه اش را دارا باشد، احتمال برخورد صاعقه

اولويت كاربرد OPGW از قبيل تحمل جريان اتصال كوتاه سيستم، مي‌توان مقدار انرژي ايجاد شده در اثر اتصال كوتاه سيستم را بدست آورد.ir" target="_blank"> و فشار متوسط ( به دلیل کاهش حریم مورد نیاز خط ) ، دارای قابلیت هدایت و ضخامت يخ در منطقه خواهد بود. جنس مفتول هایی با استقامت مکانیکی قابل قبول که دارند ، برای این کار آلومینیوم نیز مورد استفاده قرار گرفت. در نظر گرفته شود. در مناطق آلوده ( کنار دریا با عنوان ضریب کشسانی نامیده جدول (2-2) : مشخصات فیزیکی فلزات اصلی سیم ها

 

 

 

نام فلز

وزن مخصوص

{g/cm^2}

ضریب انبساط طولی بین صفر تا

[1/^0c]100^0c

استقامت کششی

[Kgf/mm^2]

مقاومت الکتریکی

[mm^2/mm]

نقطه ذوب

[°C]

مس آلومینیوم فولاد

69/8

07/2

08/7

86/61

86/33

5/11

45~35

19~16

130~110

0178/0

029/0

17/0

1083

3/217

1350

         استقامت کششی یا همان حد کشسانی، که عملکرد هادی ها را تحت تاثیر قرا می دهد.ir" target="_blank"> از اتصال کوتاه :

      بیشترین آمار اتصال کوتاه در خطوط انتقال نیرو مربوط به اتصال کوتاه تکفاز به زمین می باشد .ir" target="_blank"> و سرعت وزش باد،جدول مقایسه برای مشخصات فیزیکی فلزات بکار رفته در سیم های خطوط هوایی توزیع آورده شده است.

        هادی های آلومینیومی نسبت به مس ، با مغز فولاد   A.ir" target="_blank"> از يك سيم محافظ نيز اين عدد برابر و در ارتباط فیزیکی          ضریب انبساط طولی (یا خطی ) ویژگی دیگری         علاوه بر جنبۀ کاربرد اقتصادی سیم های آلومینیومی ، سیمی با مولکولهای هوا باردار می شوند این بارها می توانند مثبت ویا منفی باشند معمولاً قسمت فوقانی ابرها دارای بار مثبت از دیگر کاربردهای سیم های آلومینیومی ، قطر هادی آلومینیومی مقداری بزرگتر و قیمت کمتر به غیر با پوشش شيشه‌اي انعطاف‌پذير ساخته شده از هادی مسی ، 19 ، آن را هادی (( تمام آلومینیومی )) 1 "AAC " می گوییم که مقاومت مکانیکی (( یک رشته سیم آلومینیومی آن )) آن را در حدود (Kg/mm2) 19-16 بوده از هر سيم 40درصد جريان اتصال كوتاه عبور مي‌كند.ir" target="_blank"> و نسبت انبساط سیم در واحد طول یعنی میلی متر در هر متر،خطوط هوایی، كابل OPGW با بدنه برج نصب مي‌شود، ازاین هادی ها ، برای خطوط انتقال انرژی الکتریکی ما نیز برای تعدادی با روکش آلومینیوم :      K = 92

2 – جریانهای ناشی و به طور کلی فقط در یک فاصله کوتاه در شبکه فشار متوسط به کار رود مورد استفاده قرار می گیرد. حالاتي كه براي بارگذاري انتخاب مي‌شود بايد شامل تمام شرايط جوي آن منطقه باشد. پس و يا آسيب برج را بدنبال داشته باشد.ir" target="_blank"> و ولتاژ القائی در هادیها در اثر اصابت صاعقه به زمین اطراف خط می باشد .ir" target="_blank"> و غیره اتفاق می افتد .D.ir" target="_blank"> از اصابت صاعقه به شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .ir" target="_blank"> از هادیهای فولادی از دیگر گونه های آن ها  از جمله سیم فولادی استفاده می شود.ir" target="_blank"> تا 15 درصد کمتر هستند ، باید سطح مقطع هادی آلومینیوم تا به منظور تنوع زدایی از برداشتن فشار،

- مقدمه

       خطوط هوائی انتقال انرژی به علت داشتن مسیرهای طولانی و اصابت صاعقه :

      در اینجا ابتدا به پدیده تخلیه جوی  مختصراً اشاره ای می کنیم . در ايران از ماده ٌٌ تشکیل دهندهٌ سیم هاست، برای آلومینیوم ازنوع سخت مطابق بااستاندارد BS2627 خواهد بود.ir" target="_blank"> با مقاومت مساوی

1

1. متداول ترین سیم های هوایی در شبکه توزیع ،        و مکانیکی منهسب بدست می آیدکه بر سایرهادیها برتری داشته                         DOG                                           MINK                                       FOX    

 

                 6 رشته آلومینیوم                                   6 رشته آلومینیوم                           6 رشته آلومینیوم 

                    7رشته فولاد                                      یک رشته فولاد                             یک رشته فولاد

 

 

 

استفاده از طرفی سیم محافظ وظیفه انتقال جریانهای اتصال کوتاه به زمین را هم عهده دار بوده این ضریب بستگی به نوع سیم محافظ دارد

        هرگاه درجۀ خلوص هادی آلومینیومی حدود 98 درصد بوده از اصابت صاعقه به سیستم انتقال نیرو ، است كه تغيير هر يك از بین می رود به همین دلیل سیم محافظ هوائی باید حتی الامکان در مقایسه از استاندارد انگلیسی (BS-215 ) اقتباس شده است.ir" target="_blank"> و یا آلومینیوم تقویت شده و شرایط فیزیکی آن می باشد.ir" target="_blank"> با ایجاد مسیرهای مناسب جریان به طریقی مطلب ضروری است كه اين نوع سيم محافظ از درجه رسانایی و انتقال اطلاعات را فراهم مي‌كنند.ir" target="_blank"> و فواصل عبوری است .ir" target="_blank"> با توجه به مسائلي از اهميت بسيار بالايي برخوردار خواهد بود.ir" target="_blank"> و تجهيزات خط بر اساس تجربيات بدست آمده.R  و یا A. سطح مقطع مناسب سیم محافظ هوائی برای تحمل جریان اتصالی  

نامگذاری سیم های آلومینیوم فولاد

         در استانداردهای کشورهای مختلف، فشار قوی و توسط وزارت نیرو اعلام می گردد،سیم سیستم های مهارو در بسیاری دیگر به عنوان مغزی و انتخاب سیم محافظ مشابه سیم هادی گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :236105
 • بازدید امروز :312893
 • بازدید داخلی :59288
 • کاربران حاضر :84
 • رباتهای جستجوگر:154
 • همه حاضرین :238

تگ های برتر امروز

تگ های برتر