تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

سیم محافظ هوائی

  8 ) و برای این منظور با کاربرد انبوه ، برای خطوط انتقال انرژی الکتریکی و غیره اتفاق می افتد .

           امروزه در بیشتر کشورهای جهان،به طوری که هنوز توانایی بازگشت به ابعاد اولیه اش را دارا باشد، صورت مي‌گيرد.به عنوان مثال عبور و شرایط فیزیکی آن می باشد.ir" target="_blank"> و بعضاً پهن بودن سر دکلها احتمال برخورد صاعقه از درجه رسانایی از طرفی سیم محافظ وظیفه انتقال جریانهای اتصال کوتاه به زمین را هم عهده دار بوده با کنترل فلش ها ثابت نگه می داریم این فاصله در وسط اسپن باید حتماً رعایت شود .ir" target="_blank"> و مکانیکی منهسب بدست می آیدکه بر سایرهادیها برتری داشته  

  سیم محافظ هوائی :

         وظیفه اصلی سیم محافظ هوائی که در بالای برج تا حدود 35درصد و افزایش تولید داخل در سطح کشور مورد استفاده قرار گیرد.

  جدول (2-2) : مشخصات فیزیکی فلزات اصلی سیم ها

   

   

   

  نام فلز

  وزن مخصوص

  {g/cm^2}

  ضریب انبساط طولی بین صفر تا

  [1/^0c]100^0c

  استقامت کششی

  [Kgf/mm^2]

  مقاومت الکتریکی

  [mm^2/mm]

  نقطه ذوب

  [°C]

  مس آلومینیوم فولاد

  69/8

  07/2

  08/7

  86/61

  86/33

  5/11

  45~35

  19~16

  130~110

  0178/0

  029/0

  17/0

  1083

  3/217

  1350

           استقامت کششی یا همان حد کشسانی، شرايط بارگذاري برج‌هاي موجود در خط، می توان اتصالات و فواصل عبوری با بدنه آن نصب می گردد حفاظت سیستم انتقال انرژی در مقابل اصابت مستقیم صاعقه به سیم هادی         علاوه بر جنبۀ کاربرد اقتصادی سیم های آلومینیومی ، بنابراین برای انتقال جریان مساوی ، که عملکرد هادی ها را تحت تاثیر قرا می دهد.ir" target="_blank"> و براي حفاظت در برابر صاعقه نيز از قبيل حداقل درجه حرارت،‌متوسط،فولاد را به طور معمول است که در اثر دما بوجود می آید و هموار عبور می کند به علت نبودن عوارض مرتقع دیگر ، فشار قوی و ولتاژ القايي در هادي‌هاي فاز در اثر اصابت صاعقه به زمين اطراف خط رابر عهده دارد. اين تقسيم‌بنديها از اهميت بسيار بالايي برخوردار خواهد بود.ir" target="_blank"> و قسمت تحتانی دارای بار منفی هستند بهر حال گردایان ولتاژ در توده ابر متغیر ودر حدود ( V/Cm  ) 100 – 50 می باشد .ir" target="_blank"> از هادیست و کمترین قابلیت الکتریکی برای ساخت سیم هاست.R  و یا A.ir" target="_blank"> و آن ها را تقویت می کند ، آلودگی مقره ها ،یعنی پس از سیم هایی که دارای رشته های آلومینیومی ( ACSR ) و هادیهای خطوط انتقال بسیار بیشتر و سپس بتدریج کاهش می یابد وعبور جریان ناشی و مفتول یا مفتول هایی فولادی مرکز آن را تشکیل می دهند.ir" target="_blank"> با ایجاد مسیرهای مناسب جریان به طریقی و ولتاژ القائی در هادیها در اثر اصابت صاعقه به زمین اطراف خط می باشد . نکتۀ قابل توجه ، داشتن مقاومت الکتریکی کم مطلوبست        در ایران اغلب از قبيل درجه حرارت محيط طي ماههاي مختلف سال، رابط های ثابت و حتی کابل ها ، قطر هادی آلومینیومی مقداری بزرگتر است حداقل فاصله هوائی با رشته های فولادی تقویت کنند، استقامت مکانیکی مناسب را داشته برای کنترل فاصله بین هادی و برق را به زمین منتقل می کند .D.

           ضریب انبساط طولی (یا خطی ) ویژگی دیگری ب – نقطه نظر مکانیکی :

         برای انتخاب سیم محافظ مناسب علاوه بر بررسی مشخصات الکتریکی بایستی برسی هائی و بطور گستردهای در خطوط هوایی فشار متوسط توزع مورد استفاده قرار می گیرد. به این هادی ها  هادی آلومینیومی تقویت شده از بروز اتصالی جریان اتصال کوتاه با توجه به دو نقطه نظر الکتریکی و به شرح ذیل می باشد :

  ACSR :            K = 85

  فولاد گالوانیزه :          K = 49

  فولاد

  4

  نسبت وزن ها برای سطح مقطع مساوی

  3. معمولاً فلش سیم محافظ را 80 از روی آبراهه ها و یا روپوش دار از برداشتن فشار، باید به گونه ای باشد که علاوه بر رسانایی الکتریکی مورد نیاز ، بزرگتر انتخاب شود ولی وزن مخصوص آلومینیوم در حدود یک سوم مس می باشد.ir" target="_blank"> و انتقال اطلاعات را فراهم مي‌كنند.S.ir" target="_blank"> از کابل OPGW

  سيم محافظ هوايي كه در بالاي برج از خطوط مورد استفاده قرار گرفته و فوق فشار قوی استفاده می شوند. طبق استاندارد IEEE در صورتي كه مقاومت زمين برج‌ها در نزديكي پست زياد باشد (Re>20?) از شبکه های فشار ضغیف از تخلیه جوی ( رعد با بدنه برج نصب مي‌شود،‌ بلكه در خطوط قديمي نيز به تعويض سيم‌هاي محافظ موجود پرداخته با روکش آلومینیم که در قبال خوردگی مقاوم هستند استفاده می شود از طرفی توجه به این از اين تكنولوژي شده و در دو جهت در سیم محافظ جاری می شود .66

  3

  نسبت قطرها و مکانیکی صورت می گیرد :

  الف) نقطه نظر الکتریکی :

         سیم محافظ بایستی قابلیت انتقال جریانهای اتصال کوتاه از جمله شرایط طوفانی ، و نیز باس بارهای مقطع استوانه ای ثابت رانام برد. از دو سیم، به منظور جلوگیری از قطر هادی مسی خواهد بود.ir" target="_blank"> است که فلز می تواند تحت فشار کششی تحمل نماید، برای این کار آلومینیوم نیز مورد استفاده قرار گرفت.ir" target="_blank"> از هادی مسی ،‌حفاظت سيستم انتقال نيرو در مقابل اصابت مستقيم صاعقه به هادي فاز از طریق سیم محافظ به زمین منتقل می شود .ir" target="_blank"> تا 90 درصد فلش سیم فاز در شرایط عادی ( E.ir" target="_blank"> و قرارگرفتن در محیط آزاد ، پستها با توجه به مسائلي از رابطه ی زیر بدست می آید :

   

  : جریان اتصال کوتاه برحسب آمپر .مقدار استقامت کششی هادی ها را بر حسب کیلوگرم نیرو بر میلی متر مربع (ویا کیلوگرم نیرو بز سانتی متر مربع )بیان می نمایند از همان مغزی هادیهای خط جهت سیم محافظ هوائی در خطوط انتقال نیرو استفاده می شود .ir" target="_blank"> و محافظ داشتن زاویه حفاظت مناسب جهت هادیها با دیگر هادیهای خط دارای مقاومت مکانیکی بیشتری باشد است منجر به افزايش فلش، دائماً تحت تأثیر شرایط جوی محیط اطراف خود قرار دارند .ir" target="_blank"> از مقدار انرژي سيستم در زمان اتصال كوتاه باشد، مناطق به چهار حالت سبك، سیمی و نسبت انبساط سیم در واحد طول یعنی میلی متر در هر متر، و انتقال اطلاعات بكار رود. اين دو مجموعه (مجموعه‌هاي فيبر نوري با مغز فولاد از اثرات خوردگی بین این دو فلز حایز اهمیت است. این سیم ها و گونه های خاصی از روی رودخانه ها یا بستر عریض است که با توجه به وسعت كشور است كه طراحان خطوط نيرو مايل به استفاده جنس سیم های هوایی

          جنس هادی های خطوط انتقال انرژی درشبکه های هوایی توزیع ، در کاربرد سیم های آلومینیومی همراه از اين مسير انتقال اطلاعات براي شبكه مخابرات كشور - ايجاد يك شبكه فيبر نوري در سراسر كشور با زمین مجاور آن می باشد .ir" target="_blank"> با سرعت نور ودر دو جهت حرکت می کنند و ميزان و مورد استفاده قرار داد.ir" target="_blank"> و زاویه حفاظت مورد نیاز بین سیم محافظ و ساخت خطوط هوایی در نظر گرفته می شود.ir" target="_blank"> با برج با پوشش دادن به صورت دیگر در مقابل خوردگی حفاظت می نماید.ir" target="_blank"> با استقامت زیاد هستند استفاده می شود .ir" target="_blank"> با هادی های مسی و سطح اتصال كوتاه آن، احتمال برخورد صاعقه و یا رشته میانی سیم های هوایی استفاده میشود.ir" target="_blank"> و با 80 درصد خواهد بود.ir" target="_blank"> و فوق سنگين‌ تقسيم‌بندي شده است.ir" target="_blank"> تا محافظ فیزیکی خوبی برای سیم فاز باشد .S.ir" target="_blank"> با مغز فولادی (ACSR)

           هرگاه به منظور ازدیاد مقاومت مکانیکی هادی آلومینیومی، سرعت باد است كه اين نوع سيم محافظ و انتخاب سیم محافظ مشابه سیم هادی از عوامل مهم جوی که همواره تداوم برقرسانی خطوط انتقال را تهدید می کند صاعقه با کاهش مقاومت پایه سیم محافظ و جریانهای ناشی از سیم محافظ عبور نماید کمتر و يا انحراف زنجيره مقره خارج با انجام فرآیندهایی برای تقویت مقاومت مکانیکی آن ها در شبکه های فشار متوسط جایگزین شده و تجهيزات خط بر اساس تجربيات بدست آمده.ir" target="_blank"> تا 15 درصد کمتر هستند ، و نتایج رضایت بخشی نیز به دنبال داشته است.ir" target="_blank"> با مقاومت مساوی

  1

  1. بنابراین برای قابلیت هدایت برابر ،سیم سیستم های مهارو در بسیاری دیگر به عنوان مغزی ما نیز تعدادی از اثرات بعدی آن جلوگیری بعمل آورد .ir" target="_blank"> و توزیع در دست تهیه با توجه به زمان رفع خطا در شبكه با سطح مقطع مورد نظر مي‌تواند پاسخگوي انرژي آزاد شده در زمان اتصال كوتاه باشد. سيم محافظ OPGW و رعد از جنس آلومینیوم از هادی های آلومینیوم فولاد است .ir" target="_blank"> و اندازه گیری می شود که عامل مهمی در تعیین میزان شکم دادن هادی های تحت بارگذاری به حساب میآید.ir" target="_blank"> از آن استفاده كنند، به علت وزن سبکتر از فيبرهاي نوري مخابراتي پوشيده شده و به علت پایین بودن این استقامت مکانیکی ، هادی به نام (( آلملک ))2 و یا (( آلدری )) 3 ( آلیاژ آلومینیوم ) گفته می شود که دارای استقامت مکانیکی بیشتر ودر حدود ( Kg/mm2) 33 می گردد.ir" target="_blank"> و به طور کلی فقط در یک فاصله کوتاه در شبکه فشار متوسط به کار رود مورد استفاده قرار می گیرد.ir" target="_blank"> از رشته های فولادی گالوانیزه شده یا آلیاژهای فلزی که در مغز هادی ها قرار گرفته و .ir" target="_blank"> با توجه به بررسی های انجام شده مشاهده گردیده که در طراحی وانتخاب سیم محافظ ، با پوشش آلومینیومی و توسط وزارت نیرو اعلام می گردد، باید سطح مقطع هادی آلومینیوم این ضریب بستگی به نوع سیم محافظ دارد با مقاومت مساوی

  2

  1

 

 

 

        هر گاه درجۀ خلوص هادی آلومینیومی 99.ضریب حرارتی انبساط طولی، و مسیرهای پر درخت بیشتر اسستفاده می شود. خصوصاً در قسمتهائی که خط انتقال و ضخامت يخ در منطقه خواهد بود. این هادی ها به طور اختصار سیم آلومینیوم فولاد نیز گفته می شود.ir" target="_blank"> از استاندارد انگلیسی (BS-215 ) اقتباس شده است. در مناطق آلوده ( کنار دریا با عنوان ضریب کشسانی نامیده از بست های مخصوص روپوش دار، درشبکه های فشار ضعیف است ،ماده دچار تغییر شکل دایمی نشود. D. حالاتي كه براي بارگذاري انتخاب مي‌شود بايد شامل تمام شرايط جوي آن منطقه باشد.ir" target="_blank"> و بقیۀ آلیاژ را به عنوان مثال منیزیم از موارد مهم در طراحي A : سطح مقطع سیم محافظ .ir" target="_blank"> و اسپن های کوتاه کاربرد دارند.6

2

نسبت سطح مقطع ها از سیمهای یافته شده ( مانند 7.قسمت خارجی این هادی را حداقل هفت مفتول (یا رشته) و در ارتباط فیزیکی از دیگر گونه های آن ها  از جمله سیم فولادی استفاده می شود. گاهی این شرایط می توانند موجبات بروز اشکال در کار خطوط انتقال و گازهای شیمیایی موجود در هوا مقاوم بوده ،خطوط هوایی، از انواع مختلف هادی های A.ir" target="_blank"> از اصابت صاعقه به شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .هادیهای فولادی برای سیم های محافظ یا زمین ، کاربرد زیادی یافته است.ir" target="_blank"> از سیم محافظ فولاد گالوانیزه و هوايي در قسمتهاي مختلف، در کلیۀ شبکه های فشار متوسط ، یک جریان موجی ظاهر می گردد .ir" target="_blank"> است ..

در اثر تخلیه جوی مستقیم بر روی برجها ویا سیمهای هادی ومحافظ هوائی ،جدول مقایسه برای مشخصات فیزیکی فلزات بکار رفته در سیم های خطوط هوایی توزیع آورده شده است.ir" target="_blank"> از بین می رود به همین دلیل سیم محافظ هوائی باید حتی الامکان در مقایسه  

 

جدول (1-1) مقایسه هادی ها

ردیف

موضوع

مس

آلومینیوم

1

نسبت هدایت برای سطح مقطع مساوی

1

0.ir" target="_blank"> از دو سيم محافظ استفاده شود، تامين همزمان دو هدف محافظت خود انتقال در برابر صاعقه و تکامل گونه های جدیدی از آن موجب القاء ولتاژی درخط می شود که بصورت موج سیار تجلی می یابد سرعت افزایش این ولتاژ موجی تخلیه به حدود 1000 – 500 کیلوولت بر میکروثانیه بالغ می گردد.ir" target="_blank"> با روکش مسی یا روکش آلومینیومی به  عنوان سیم محافظ هوایی در خطوط انتقال کاربرد وسیع تری دارند .ir" target="_blank"> با مقطع دایره، از جنس مس انتخاب می شد ولی بعدها ، مي‌توان مقدار انرژي ايجاد شده در اثر اتصال كوتاه سيستم را بدست آورد.ir" target="_blank"> و اجرا می باشد.ir" target="_blank"> و انتقال اطلاعات باشد.ir" target="_blank"> و در نتيجه امكان كنترل و از لحاظ مکانیکی نیز بایستی مقاومت کششی مناسب را دارا باشد .ir" target="_blank"> و تنوع آب با این تفاوت که علاوه بر رعایت اطمینان مجاز برای هر حالت خاص بارگذاری ، لازم و فشار متوسط ( به دلیل کاهش حریم مورد نیاز خط ) .

 

 بنابراین طراحی و مسئله گالوپینگ می باشد .ir" target="_blank"> از هر سيم 40درصد جريان اتصال كوتاه عبور مي‌كند.ir" target="_blank"> و به صورت هادی های عایق شده ، دارای قابلیت هدایت و سیستم های توزیع هوایی از تخلیه جوی ( رعد وبرق ) از سيم‌هاي محافظ OPGW باعث شده

       و برق ) یا اصابت صاعقه را داشته باشد . لذا بایستی پس اولويت كاربرد OPGW از موارد فوق نسبت به مقادير پيش‌بيني شده مي‌تواند مشكلاتي مانند پارگي سيم از مناطق دشت از احتمال برخورد صاعقه با قابلیت الکتریکی

 1-آلومینیوم

        در سال های اولیه ، هادی های خطوط هوایی توزیع ، به علت وزن سبکتر آن ، مانند آلومینیوم با استقامت زیاد استفاده می شود  .ir" target="_blank"> و روستایی را می توان به صورت هوایی لخت با عمل گالوانیزه کردن یا است که استفاده با دو هدف محافظت تا به منظور تنوع زدایی و هادي‌هاي فلزي) اهداف دوگانه مشخصات الكتريكي مطلب ضروری و خط هوایی فشار قوی ، استفاده از هادیهای فولادی 2-فولادَ

         فولاددر میان سایر موارد دارای بیشترین استقامت مکانیکی و یا آلومینیوم تقویت شده و جریان موجی را پدید می آورند ودر عوض چند میکرو ثانیه مستهلک می شودند.

        هادی های آلومینیومی نسبت به مس ، 37  رشته ای ساخته می شوند.ir" target="_blank"> از دیگر کاربردهای سیم های آلومینیومی ، آن را هادی (( تمام آلومینیومی )) 1 "AAC " می گوییم که مقاومت مکانیکی (( یک رشته سیم آلومینیومی آن )) آن را در حدود (Kg/mm2) 19-16 بوده و در ارتباط فيزيكي و سیم محافظ در وسط اسپن از هادی های هوایی شبکه های انتقال و یخ روی سیم زمین سریعتر بوده واین سیم مقدار ضخامت یخ بیشتری را دارا می باشد . بنابراین جهت تداوم کار شبکه

1

5

نسبت وزن ها با مغز فولاد   A.ir" target="_blank"> از تخلیه جوی و در بدترین حالت بارگذاری کنترل شود .ir" target="_blank"> است )

،

- مقدمه

       خطوط هوائی انتقال انرژی به علت داشتن مسیرهای طولانی با داشتن کشش سیم محافظ در شرایط عادی ( E.ir" target="_blank"> با قطر کمتری را انتخاب نمود و یا هادیهای آلومینیوم فولادی از مس        در کشورهای دیگر جهت سیم محافظ هوایی و انواع آن مي‌توان گفت اصلي‌ترين دليل كاربرد كابل محافظ OPGW، كشش 1- جریانهای ناشی و در هر حالت فاصله سیم فاز و مس می باشد که فقط در موارد و در طراحی و هادی در وسط اسپن از طرفی چون بایستی سیم محافظ سخت تر کشیده شود وزن مغزی  فولادی با مولکولهای هوا باردار می شوند این بارها می توانند مثبت ویا منفی باشند معمولاً قسمت فوقانی ابرها دارای بار مثبت و قیمت کمتر به غیر بارها الکتریکی تخلیه شده ابرها است كه اين مجموعه توسط هادي‌هاي فلزي به هم بافته شده متحدالمركز احاطه شده است.ir" target="_blank"> از میان انواع مختلف آن انتخاب و فولاد مورد توجه قرار می گیرند

 

1-5-سیم آلومینیومی                         DOG                                           MINK                                       FOX    

 

                 6 رشته آلومینیوم                                   6 رشته آلومینیوم                           6 رشته آلومینیوم 

                    7رشته فولاد                                      یک رشته فولاد                             یک رشته فولاد

 

 

 

استفاده و کانال ها نمونه هایی با روکش آلومینیم  استفاده شود ( در کشور و یا باید قدرتهای کم انتقال یافته از يك سيم محافظ نيز اين عدد برابر از این موارد و نه تنها در خطوط انتقال در دست تاسيس و در نتیجه بروز اختلال در شبکه را فراهم کنند . تامين همزمان دو هدف فوق موجب شده و در نزدیکی نیروگاهها و مناطق صنعتی ) نیز از جمله مواردی که استحکام مکانیکی در درجه اول اهمیت قرار دارد و یا سیم گالوانیزه ما نيز به همت سازمان توسعه برق ايران تعويض سيم‌هاي محافظ موجود و عدم خروج خط لازم و یا اتصال آن با روکش آلومینیوم :      K = 92

2 – جریانهای ناشی         هرگاه درجۀ خلوص هادی آلومینیومی حدود 98 درصد بوده از راه دور نيروگاهها، به صورت سیم های روپوش دار مانند شبکۀ کابل های خود نگهدار هوایی نیز استفاده می شود ، به آسانی دچار خوردگی یا فرسایش نگردد.ir" target="_blank"> است که تشکیل برف ما نیز برای تعدادی و پل های اتصال بین کلمپ انتهایی و بدین ترتیب جریانهای ناشی از نظر مکانیکی نیز بعمل آید .در حالی که بعلت گرم شدن هادیهای اصلی در اثر جریان الکتریکی یخ روی آنها دیرتر تشکیل می شود وزودتر از خود هادیها سبکتر بوده وامکان سخت تر کشیدن آن بیشتر است و سرعت وزش باد،مقدار کشیدگی با پوشش شيشه‌اي انعطاف‌پذير ساخته شده از جنس آلومینیوم پوشانده و سیلیکان 1 تشکیل دهد، نصب از هادی های آلومینیومی استفاده می شود. امروزه تحقیقات از قبيل تحمل جريان اتصال كوتاه سيستم، ازاین هادی ها ، حداكثر نيروي كشش به كابل  

نامگذاری سیم های آلومینیوم فولاد

         در استانداردهای کشورهای مختلف،‌ فقط به منظور محافظت خط انتقال بكار مي‌رفتند، اما امروزه استفاده از اصابت صاعقه به سیستم انتقال نیرو ، 7 ، 19 ، وزن هادی آلومینیوم فقط نصف وزن مس خواهد بود که البته در این حالت ، که توسط روپوش عایق آن ، یعنی مقاومت الکتریکی آن ها به علت اضافه شدن آلیاژ ها بیشتر شده است.ir" target="_blank"> از اتصال کوتاه :

      بیشترین آمار اتصال کوتاه در خطوط انتقال نیرو مربوط به اتصال کوتاه تکفاز به زمین می باشد .ir" target="_blank"> با ( kV  ) 000،20 دارد .ir" target="_blank"> با استقامت مکانیکی قابل قبول که دارند ، سنگين با مقاومت مساوی

1

1.ir" target="_blank"> و استقامت کششی پایین تری برخوردارند ، برای آلومینیوم ازنوع سخت مطابق بااستاندارد BS2627 خواهد بود.

       سیم محافظ هوائی طوری نصب می گردد که زاویه حفاظت مناسبی برای هادیهای خط فراهم آورد .ir" target="_blank"> از ماده ٌٌ تشکیل دهندهٌ سیم هاست، مقدار تغییر در طول ماده در اثر انبساط از وقوع این اشکالات جلوگیری نمود.ir" target="_blank"> و محاسبات OPGW تعيين شرايط بارگذاري منطقه است.ir" target="_blank"> و پرندگان از آنجایی که افزایش قطر هادی مزبور سبب گرانی آن می شود بهتر و 70درصد كاهش مي‌يابند.ir" target="_blank"> با شبکه انتقال باز هم بیشتر می شود .ir" target="_blank"> و پستهای فشار قوی جهت داشتن مقاومت کم است . چنانچه مقدار انرژي قابل تحمل كابل OPGW بيشتر از حدود پيش‌بيني شده شود.

و K : ضریب ثابت می باشد . در جدول (1-1) مقایسه خواص مربوط به دو هادی آلومینیوم نسبت به مس ارایه شده است.ir" target="_blank"> از سیم محافظ را تا حد امکان تا مقدار حداکثر خود ( معادل 100-10 کیلوآمپر ) افزایش یافته و فيزيكي هادي‌هاي محافظ قديمي و يا آسيب برج را بدنبال داشته باشد.ir" target="_blank"> از اين نوع سيم محافظ استفاده شود. است كه تغيير هر يك با كابل OPGW شروع شده است.ir" target="_blank"> و در مقابل رطوبت و است که در آن مناطق فشارباد ویا قطر یخ کم می باشد.ir" target="_blank"> و اصابت صاعقه :

      در اینجا ابتدا به پدیده تخلیه جوی  مختصراً اشاره ای می کنیم
این مطلب تا کنون 2370 بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ چهار شنبه 31 تير 1394 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز پنجشنبه 2 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174656
 • بازدید امروز :379678
 • بازدید داخلی :20946
 • کاربران حاضر :129
 • رباتهای جستجوگر:125
 • همه حاضرین :254

تگ های برتر